Meld taalgebruik dat u is opgevallen op straat, uit de mond van kinderen, op het internet, in de krant, of op radio of tv. Ook kunt u meldingen van andere taalgebruikers lezen.

Meld een taalobservatie

Hier kunt u alles melden wat u met betrekking tot de Nederlandse taal is opgevallen. Bijvoorbeeld: uitspraakveranderingen, de opkomst van nieuwe woorden of uitdrukkingen, de toenemende onbekendheid van verouderende woorden en uitdrukkingen, het gebruik van dialectwoorden, taalergernissen, mooie woorden of uitdrukkingen, enzovoorts.

Klik hier om te bladeren in recente meldingen.

U kunt uw melding desgewenst anoniem doen. Besef dat alle gegevens in het Meldpunt Taal openbaar zijn en neem dus geen details op die u niet gepubliceerd wilt zien. De openbaarheid van het Meldpunt Taal houdt bovendien in dat alle hier gepubliceerde gegevens door iedereen voor onderzoek met bronvermelding gebruikt mogen worden. Het Meldpunt Taal is géén vraagbaak; u krijgt bij ons geen antwoord op eventuele taalvragen. Daarvoor kunt u terecht bij de website Taaladvies.net.

GEDRAGSREGELS

Het onderdeel 'Meld een taalobservatie' van Meldpunt Taal is bedoeld om - liefst zo bondig mogelijk - een opmerkelijk taalfeit te signaleren.

U kunt uiteraard reageren op de meldingen van andere gebruikers, maar u wordt verzocht geen uitgebreide polemieken te voeren, personen te beschuldigen of personen te beschimpen.

De redactie behoudt zich het recht voor om in te grijpen als de gedragcode overtreden wordt en berichten die niet aan de richtlijnen voldoen uit Meldpunt Taal te verwijderen.

Melding
*Rubriek

*Melding
Datum

Formaat: dd-mm-yyyy

Waarneming

Opmerkingen
Persoonlijke gegevens
Naam

E-mailadres

Geboortejaar

Geboorteplaats